Habilitacions del cos de mestres

Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 2 de desembre de 2011 per la qual s’estableix el procediment per a l’adquisició i per al reconeixement d’especialitats d’acord amb el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre.