Concurs de trasllats

Concurs de trasllats cos d'inspectors 2015-16

Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de desembre de 2015, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació.

 

Termini de presentació de sol·licituds
del 22 de gener al 8 de febrer, ambdós inclosos

Concurs de trasllats 2014-15. Adjudicació provisional

Cos de mestres (prevista per dia 24 de març)

Altres cossos

 

Més informació

Pàgina 2 de 5