Processos i convocatòries

Convocatòria interinitats 2020-21

Resolució de la directora general de Personal Docent de data 19 de desembre de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

Modificació de la resolució - Modifica l'Annex 4 (titulacions)

>> Accés al tràmit >>

Termini de presentació de sol·licituds
del 15 de gener al 31 de març, ambdós inclosos

Llegeix més...

Concurs de trasllats 2019-20. Llistes definitives de puntuació

Concurs de trasllats 2019 2020. Guia. Petit

Oposicions 2020. Proposta de places per illes i especialitats

>> Com varen ser les Oposicions 2019?

Proposta de places per illes i especialitats

Presentada per la Conselleria dia 12 de desembre

- accés als temaris -
Cos de Mestres
- 410 places -

  Ma Me Ei Fo TOTAL
Anglès  26       26
Audició i Llenguatge 15 5 5   25
Educació Física 12       12
Educació Infantil 60 6 20   86
Educació Primària 110 12 36 8 166
Música 10   10   20
Pedagogia terapèutica 60 10 5   75
TOTAL 293 33 76 8 410
Cos de Secundària
- 557 places -

Administració d'Empreses 5 1 4   10
Alemany 8   2 1 11
Anglès 45 5 20 3 73
Assessoria i Processos d'Imatge Personal 4 1 1   6
Biologia i Geologia 20 2 5 1 28
Dibuix 5 1 2   8
Economia 5 1 1   7
Educació Física 20 2 5   27
Filosofia 8 1 2   11
Física i Química 20 5 6   31
Formació i Orientacio Laboral 10   2 1 13
Francès 5 1 2   8
Geografía i Història 30 2 7 1 40
Informàtica 25 3 3   31
Inervenció Sociocomunitària 15   3   18
Llatí 8 1 2 1 12
Llengua Castellana i Literatura 20 5 12 2 39
Llengua i Literatura Catalanes 25 1 11 2 39
Matemàtiques 40 5 16 1 62
Música 5 1 3   9
Organització i Projectes de Sistemes Energètics 3 1     4
Orientació Educativa 20 4 5 3 32
Processos Sanitaris 6 2 1   9
Sistemes Electrònics 2   2   4
Tecnologia 20 1 4   25
TOTAL 374 46 121 16 557
Cos de Formació Professional
- 115 places -

Cuina i Pastisseria 6 1 4 3 14
Equips electrònics 2       2
Estètica 2       2
Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids 7 1     8
Instal·lacions electrotècniques 8 2     10
Manteniment de vehicles 6 1 2   9
Perruqueria 4 2 3   9
Procediments Sanitaris i Assistencials 9 3     12
Processos Comercials 5 1 1   7
Processos de Gestió Administrativa 13 2 1   16
Serveis a la Comunitat 8 2 2   12
Sistemes i Aplicacions Informàtiques 8 2 4   14
TOTAL 78 17 17 3 115
Cos de Professors EOI
- 15 places -

Alemany 5       5
Francès     1   1
Anglès 5 2 1 1 9
TOTAL 10 2 2 1 15
Cos de Música i Arts Escèniques
- 36 places -
Arpa 1       1
Fonaments de Composició 2 1     3
Guitarra 1       1
Guitarra Flamenca 1       1
Percussió 1 1 1   3
Piano 3 6 4   13
Violí 2   1   3
Violoncel 1       1
Dansa Espanyola 2       2
Dansa Clàssica 2       2
Llenguatge Musical 2 2 2   6
TOTAL 18 10 8   36
Professors d'Arts Plàstiques i Disseny
- 11 places -
Dibuix Artístic i Color 2   3   5
Disseny d'Interiors 1   1   2
Història de l'Art 2 1 1   4
TOTAL 5 1 5   11
Pàgina 1 de 48