Oposicions 2019. 13 de juny: full de barem activat

Oposicions 2019. Telefon urgencies


>> full de barem >>

>> portal de l'opositor >>


Si encara no tens el codi, posa el teu DNI i fes clic a "No teniu codi o l'heu oblidat". T'enviaran un correu electrònic.


Darreres novetats

3 de juliol Fase de concurs


Vols rebre tota la informació al teu mòbil?
Apunta't al Connecta STEI

Descarrega't la nostra guia pràctica

Oposicions 2019. Guia petit


>> Com varen ser les Oposicions 2018?

>> Tota la informació sobre oposicions

Tràmit telemàtic de participació

Reglament estatal i convocatòria

Tribunals

Llistes d'aspirants

Fase d'oposició

Fase de concurs

Superació del procés selectiu, adjudicació i presentació de documentació

Meses sectorials

Especialitats
Segons el segon esborrany, de 25 de febrer
Cos de Mestres
430 places
  Ma Me Ei Fo TOTAL
Educació infantil 791+62 91+12 221+32 41+12 125
Educació física 181+22   41 21 26
Música 91+12   81+12 11 20
Pedagogia terapèutica 411+42   51 31 53
Audició i llenguatge 231+22   51 11 31
Anglès 321+32   111+12 31 50
Educació primària 741+62 91+12 291+32 31 125
TOTAL 300 20 92 18 430
Cos de Secundària
460 places
Administració d'empreses 71+13   21+13   11
Anglès 471+42+103+34 71+12+13+14 141+22+33+14 21+13 97
Assessoria i Processos d'Imatge Personal 21+13 11 11   5
Biologia i Geologia 81+12+13 21 51 11 18
Dibuix 71+12   11   9
Economia 71+13   31   11
Educació Física 81+12+13 21+13 21 11 16
Filosofia 101+12+13 21 31 11 18
Física i Química 111+12+23 31+12 71+12 11 27
Formació i Orientaciol Laboral 71+12+23 31+13 21+13   17
Geografía i Història 101+22+23 31+12 21   20
Informàtica 111+12+23 21 21   18
Llengua castellana i Literatura 181+22+33+14 31+13 91+12+13+14 21 42
Llengua i literatura catalanes 111+12+13+14   41+12+13+14   21
Matemàtiques 251+12+43 21 111+12+13 11 46
Organització i Gestió Comerial 41+13 11 11   7
Organització Processos Manteniment Vehicles 41+13       5
Orientació educativa 241+22+83 21+13 91+12+13 11 49
Processos i productes d'Arts Gràfiques 31+13       4
Sistemes Electrònics 21   21   4
Sistemes Electrotècnics i Automàtics 21       2
Tecnologia 81+12+13 11 21   13
TOTAL 305 43 101 11 460
Cos de Formació Professional
168 places
Cuina i Pastisseria 101+12 11 51+12 31 21
Equips electrònics 21   11   3
Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids 61 11     7
Instal·lacions electrotècniques 101+12 21 11   14
Manteniment de vehicles 101+12   21   13
Operacions i equips de producció agrària 61 11 11   8
Perruqueria 31 31 31   9
Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic 41 11 11   6
Procidements Sanitaris i Assistencials 101+12 21 11   14
Processos Comercials 61 11 11   8
Processos de Gestió Administrativa 101+12 31 31   17
Producció d'Arts Gràfiques 51       5
Serveis a la Comunitat 101+12 11 21   14
Serveis de Restauració 61 11 31 11 11
Sistemes i Aplicacions Infomàtiques 101+12 31 31+12   18
TOTAL 115 20 29 4 168
Cos de Professors EOI
12 places
Anglès 41+12+14 31+14 11+14   12
Inspecció
10 places
Inspecció 8 1 1   10

1 Procediment d'ingrés. Torn lliure.
2 Procediment d'ingrés. Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat.
3 Accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior.
4 Accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació.

Les places que no es cobreixin dels procediments 2, 3 i 4, s'acumulen al torn lliure.
El procediment 5 (adquisició de noves especialitats) no ocupa plaça.

Vols rebre tota la informació al teu mòbil?
Apunta't al Connecta STEI