Funcionaris en pràctiques 2019-20. Guia

Nomenament

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 5 de setembre de 2019 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per

Fase de pràctiques

Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per la

Guia per al personal funcionari en pràctiques

Altres materials

Cursos de formació

  • Has de fer un curs de formació de 20h com a mínim al teu centre.
  • Si al teu centre no hi ha cursos de formació de 20h, n'has de fer un convocat per l'Administració educaativa, de mínim 20 hores. Pots mirar quins hi ha disponibles a portaldelpersonal.caib.es > formació dels docents > sol·licitud cursos.
  • El curs s'ha d'haver fet abans del 31 de maig.