General

L'STEI expressa el seu total suport al CEIP Na Varagol d'Artà

Després d’haver llegit la notícia apareguda a El Mundo al llarg dels darrers dies, des de l’STEI volem manifestar el següent:

  1. Expressam el nostre suport més absolut al col•legi Na Caragol i d’una manera especial al seu equip directiu, encapçalat per Magdalena Torrens.
  2. Ens afegim al reconeixement públic de la bona tasca docent que ha fet aquest centre des de la seva creació en el municipi d’Artà, tal com es va posar de manifest amb l’aprovació unànime de suport per part de l’Ajuntament d’Artà.
  3. Lamentam que el director general d’inspecció educativa, Guillem Estarellas, faci més cas als pares d’una família que ha posat una denúncia que a la resta de la comunitat educativa, que valora i agraeix la bona tasca que es fa a Na Caragol.
  4. Rebutjam profundament que, per part d’alguns alts responsables de la Conselleria d’Educació s’atiï el foc de la confrontació i del conflicte lingüístic, com es pretén des del Círculo Balear.
  5. Discrepam per complet de la “cacera de bruixes” que ha engegat el senyor Estarellas, en haver rellevat de les seves funcions la inspectora de la zona.
  6. Ens sembla del tot lamentable que la família que ha posat la denúncia es presti a tot aquest joc brut, i no sigui capaç de valorar i agrair les deferències i les atencions que en tot moment ha rebut per part del professorat del centre.
  7. Ens oposam a les mesures de coacció i a la política repressiva que es vol dur a terme per part de la direcció general que presideix el senyor Estarellas.
  8. Manifestam una vegada més el nostre suport total a l’equip directiu i al conjunt del professorat i personal no docent del centre i els expressam la nostra voluntat de fer-los costat en tot moment en allò que necessitin.