Inici de curs: L’STEI reclama el manteniment de les ràtios del curs passat

Mesa sectorial de 3 de setembre

També ha demanat obrir el debat sobre la supressió de les mascaretes en els espais exteriors dels centres

El sindicat ha defensat que les totes les religions haurien de quedar fora de l’horari lectiu dels centres públics

A la Mesa Sectorial d’avui l’STEI Intersindical ha reclamat el manteniment de les ràtios del curs passat, al voltant dels 20 alumnes per aula, ja que s’ha demostrat amb escreix el seu bon funcionament, tant des d’un punt de vista pedagògic com sanitari. Ha quedat ben clar que l’escola ha estat un lloc segur, malgrat els efectes de la pandèmia.

El sindicat ha denunciat la contradicció de l’Administració que, per una banda, demana que es vigilin al màxim les mesures de seguretat sanitària per mor de l’alta taxa de contagis de la variant delta del virus; i per l’altra, relaxa certes decisions preses el curs passat com l’augment de les ràtios previst per al curs 2021-22, com si la pandèmia no seguís entre nosaltres. L’Administració adopta decisions basades en criteris econòmics en lloc de sanitaris.

A la Mesa del mes de juny en què es va parlar de les quotes per al proper curs, ja es va posicionar en contra d’aquesta decisió de la Direcció General de Planificació. Malgrat això, ha valorat de manera positiva el manteniment de la “brigada” de professorat per a cobrir de manera urgent les baixes de docents que s’hagin contagiat.

L’STEI ha plantejat també la possibilitat que les mascaretes no siguin obligatòries en els patis ja que, fora de l’escola, no són prescriptives en els espais exteriors. Ha comentat que no entén que la Conselleria d’Educació sigui tan estricta en el manteniment d’una mesura que és un inconvenient tant per al professorat com a l’alumnat, des d’un punt de vista personal i pedagògic.

El sindicat ha defensat una vegada més que totes les religions han de quedar fora dels centres públics, ja que l’escola laica ha de fomentar espais de diversitat, d’acceptació de les diferències i d’inclusió. Allò que forma part de l’esfera privada i íntima de les famílies no ha d’envair els espais públics que són de totes i tots.