MSE 9 de juliol - adjudicacions, places amb reserva per a discapacitat...

Mesa sectorial 9 de juliol

La mesa sectorial de 9 de juliol, ha versat sobre tutorització i adjudicacions, però en el torn obert de paraules hem aprofitat per parlar de l'augment del 2% que encara no ha arribar, entre altres coses


Al·legaccions a la fase de tutorització per al curs 2020-21

L’STEI Intersindical ha reclamat que el període de tutorització s’estengui fins dia 30 de juny i no fins dia 18 d’aquest mes, com fixa l’esborrany de Resolució; ja que les persones que compleixen els 30 dies entre el 18 i el 30 de juny queden pendents de tutorització.

També hem demanat que s’aclareixi el concepte de “treball efectiu”, per tal d’evitar les interpretacions divergents que es donen entre sindicats i Conselleria.

Hem sol·licitat que, una vegada s’han superat els 30 dies de feina amb un informe favorable, es doni per acabat el procés de tutorització; per tant, que a una persona amb un contracte superior a 30 dies no se li estengui la tutorització fins que acaba el seu nomenament.  

Adjudicacions estiu

Hem sol·licitat que totes aquelles persones funcionàries amb definitiva, pendents d’un canvi de centre segons l’informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, puguin participar del tràmit per als funcionaris amb expectativa de destinació i triar una plaça provisional per al proper curs, amb l’obligatorietat de participar del concurs de trasllats. D’aquesta manera no es desplaçaria cap funcionari interí.

Places amb reserva per a discapacitats

Hem demanat que totes aquelles places que s’havien reservat per a les oposicions d’enguany s’ofereixin a la convocatòria d’interinitats, sense cap tipus de restricció.

Criteris per a l’adjudicació de l’increment de quota anunciada pel conseller

Des de l’STEI Intersindical hem demanat amb quins criteris s’adjudicarà aquest suposat increment de quota, a quins centres s’afegirà plantilla; i com s’adjudicarà, si serà o no amb una nova adjudicació feta expressament per a aquest augment de professorat.

Finalment, hem expressat que aquesta nova quota hauria d’arribar als centres ara, que és quan estan organitzant el proper curs amb la confecció dels horaris i l’elaboració dels plans de contingència; ja que no té cap sentit que arribi més endavant.    

Torn obert de paraula

Hem tornat a reclamar el pagament del 2% d’augment retributiu per al col·lectiu docent, encara pendent.

L’STEI Intersindical ha expressat la seva protesta pel calendari de l’estiu dels tràmits dels interins, i de tot el caos que s’ha generat d’ençà de la publicació provisional de la llista d’interins, fa quatre dies. Genera molts dubtes i molta incertesa i posa de manifest la manca de planificació i de coordinació de les direccions generals de la Conselleria d’Educació.

Hem manifestat que des del sindicat farem un estudi jurídic per si és pertinent presentar un recurs, davant el fet que la gent interina hagi de triar plaça sense saber quin és el seu lloc definitiu a la llista; una manca total d’informació i de transparència.