L’STEI considera molt decebedora la reunió amb el Ministeri d’Educació

El Ministeri no contempla cap modificació en l’accés a la funció docent, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Per altra part, el Ministeri ha informat que tampoc no preveu la suspensió de les oposicions i ho lliga a l'evolució de l'estat d'emergència.

Dia 20 de març va tenir lloc una reunió de la Mesa de negociació del Ministeri d’Educació i els sindicats de l’àmbit docent, amb la presència de la Confederació d’STEs, de la qual l’STEI en forma part.

Les oposicions no se suspenen

El primer punt que es va tractar consistí en les mesures de precaució que s’havien pres davant la situació generada per la pandèmia del COVID-19. En aquest sentit, va quedar clar que, de moment, no es suspenen les oposicions. Finalment, tot dependrà de l'evolució de l'estat d'emergència actual.

Seria convenient que qualsevol mesura es prengui de manera homogènia, de manera que ningú no se'n vegi perjudicat.

Sentència del TJUE

El segon punt de l’ordre del dia va ser una proposta de modificació del Reial Decret 276/2007 i, en concret, de la disposició transitòria tercera introduïda pel RD 84/2018, que també modifica el RD 276/2007, per a donar cabuda a l’Acord signat pel ministre Montoro i CCOO, UGT i CSI·F l’any 2017, que permet la convocatòria massiva d’oposicions en què ens trobam en aquests moments. La modificació consisteix simplement en afegir les ofertes públiques d’ocupació que es donin dins el 2020 per a poder respectar l’Acord de 2017.

Els representats d’STEs varen manifestat al Ministeri que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, coneguda aquests dies, canvia les regles de joc, ja que reconeix de manera explícita que les oposicions tal i com estan concebudes actualment no són la solució esperable per a acabar amb el frau de llei en què es troben milers de persones interines en el conjunt de la funció pública i, també, en l’àmbit educatiu. A més, STEs ha manifestat la seva decepció davant la proposta del Ministeri perquè ni tan sols ha aprofitat aquesta modificació del Reial Decret 276/2007 per a introduir, com a mínim, que les proves de les oposicions no siguin eliminatòries, proposta a la qual el PSOE s’havia compromès amb tots els sindicats l’any 2017 mentre era a l’oposició.

STEs ha explicat que, com és prou conegut, no comparteix l’actual model de concurs oposició actual i més després de la sentència del TJUE, que torna a reconèixer l’abús de la contractació temporal per part de les administracions, cosa que és contrària a llei. I que ara és el moment de canviar el marc legal per a accedir a la funció docent a través de l’accés diferenciat: que les places ocupades per professorat interí s’ofereixin a aquest personal; i les places de nova creació, jubilacions, etc., a les persones que volen accedir a la funció docent. 

També ha reclamat que s’apliqui l’article 61.6 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per a consolidar el personal interí mitjançant un procés selectiu per concurs de mèrits, una mesura que tan sols requereix una llei per part del Govern de l’Estat que l’empari; i que cal tornar posar en marxa Plans d’estabilitat per al col·lectiu de professorat interí.  

Per part del Ministeri s’ha afirmat que hi haurà oposicions l’any 2020, perquè la pandèmia del COVID-19 “no serà eterna”, però no ha concretat dates per a la realització de les proves. 

 

Palma, 21 de març de 2020