La Conselleria de Treball tomba la mesura de les juntes de personal de protegir els equips directius

La Conselleria de Treball acaba de comunicar que no veu necessari protegir els equips directius deixant-los fer feina des de casa i els obliga a anar als centres.

L'STEI considera que l'obligació imposada per la Conselleria d'Educació -i ara ratificada per Treball- és imprudent: havent-hi una pandèmia per COVID-19 no té cap sentit haver d'anar a obrir els centres perquè, bàsicament, el personal de neteja faci la seva feina. Sense alumnes, ni el servei de neteja és imprescindible ni tampoc la presència dels equips directius. La informació que dóna el ministeri de Sanitat apunta a que la crisi sanitària s'accentuarà; de cada vegada es posa més èmfasi en evitar desplaçaments innecessaris i en només mantenir oberts els serveis i recintes imprescindibles. Mantenir obertes escoles i instituts sense alumnes no es pot considerar una necessitat imprescindible. Reclamam seny a la Conselleria i una rectificació.

Amb tot això, des de l'STEI insistim en què la llei fixa que tots els treballadors tenim dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball i que aquest dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l’administració de protecció dels treballadors davant els riscs laborals.

A hores d'ara, la Conselleria encara no ha convocat el Comitè de Seguretat i Salut Laboral per analitzar la situació i les possibles mesures necessàries, incomplint tot un reguitzell de preceptes de la llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals.

Seguim insistint en la necessitat que la Conselleria rectifiqui i protegeixi la salut dels seus treballadors en col·laboració dels representants dels treballadors per a tranquil·litat de tots i totes. L'STEI està en total disponibilitat per fer les reunions que calguin quan calguin, com ja ha manifestat en vàries ocasions.

Acords de les juntes 17 de març

Informe de la Conselleria de Consum i Salut

Informe de la Conselleria de Treball