El personal docent no s'ha de desplaçar entre illes

les docents i els docents no estan obligats a desplaçar-se per anar a l'illa a la qual estan destinats. Els docents estam a disposició dels equips directius des del lloc on som en aquest moment i a distància per canals telemàtics.

Només s'han de fer els desplaçaments estrictament necessaris i aquest no ho és.

Confirmat per Conselleria