La Confederació de STEs es reuneix amb la Ministra i la Responsable d'Educació del PSOE

El canvi en la convocatòria d'oposicions perquè les proves siguin no eliminatòries i la nostra participació en l'elaboració de la nova llei orgànica, peticions urgents de la nostra organització

Dues setmanes després d’haver-se format el govern, la Ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, el Secretari d'Estat del departament, Alejandro Tiana i la secretària d'Educació del PSOE, Mª Luz Martínez Seijo, han convocat diverses organitzacions representatives de l'educació, en una trobada que va tenir lloc dilluns dia 27 de gener.

En primer lloc, la Confederació de STEs-i vol manifestar la seva satisfacció per aquesta reunió ja que significa una oportunitat de diàleg i un punt de partida per a abordar els diversos temes pendents que afecten l'educació pública. En aquest sentit, hem transmès la necessitat d'establir vies permanents de diàleg i participació que facin possible que la veu de la Comunitat Educativa sigui tinguda en compte en la labor de govern. Així, en primer lloc hem transmès la necessitat de la convocatòria amb caràcter urgent de la Taula de Negociació del Personal Docent, perquè la convocatòria d'oposicions docents d'aquest any 2020 estigui regulada per un Reial decret (que substitueixi l'actualment vigent RD 84/2018, que regula l'ingrés i accés als cossos docents) que permeti que les proves a desenvolupar en les oposicions tinguin caràcter no eliminatori.

De la mateixa manera, consideram necessari que la llei que ha de substituir la LOMCE, compti amb les aportacions de les nostres organitzacions, de tal manera que asseguri la seva estabilitat a llarg termini gràcies a un acord ampli de la comunitat educativa. En aquest sentit, li hem recordat a la titular del Ministeri que, al costat del seu equip, té a les seves mans una enorme responsabilitat, en funció de la qual li exigirem que defensi l'Escola Pública com a garantia del dret a l'educació.

Així mateix hem proposat que l'educació afectivo-sexual sigui un dels pilars fonamentals del sistema educatiu, que ha de garantir la igualtat entre dones i homes i el lliure exercici dels drets de la identitat de gènere de l'alumnat, independentment de la seva edat. També hem exigit potenciar l'Orientació Escolar en totes les etapes, especialment en Educació Primària, per a actuar sobre una de les claus del sistema educatiu: el pas de Primària a Secundària. L'estabilitat i consolidació del personal interí a través d'un sistema d'accés diferenciat és una altra de les nostres principals preocupacions que ha de tenir una solució al llarg d'aquesta legislatura.

Una escola 100% laica, la democratització dels centres, la millora de les condicions laborals del professorat i la recuperació del poder adquisitiu perdut en els últims anys varen ser uns altres dels temes que vàrem exposar en la reunió, la qual esperam que sigui el preludi d'unes altres que assegurin el necessari diàleg entre Ministeri i Organitzacions Sindicals de l'àmbit educatiu.

Secretariat de STEs-intersindical

Madrid, 28 de gener de 2020