L’STEI Intersindical, en contra de la nova imposició de la Conselleria d’Educació

L’Administració no aconsegueix l’acord sobre el sistema de marcatge amb la part social, que ha rebutjat la proposta

De nou, la Conselleria posa en mans dels directors exclusivament decisions importants per a la cohesió del centre

En la Mesa Sectorial d’Educació de dia 19 de desembre, la Conselleria ha presentat una modificació de les Instruccions de funcionament dels centres del curs 2019-20, en què no hi ha cap canvi real respecte del sistema vigent actualment pel que fa al marcatge horari.

En concret, l’STEI Intersindical s’hi ha oposat pels motius següents:

  • Tot això és innecessari. No hi ha cap problema real d’absentisme als centres educatius. Cal centrar els esforços a millorar problemes reals.
  • És insòlit. No es fa enlloc més.
  • L’obsessió dels governants de posar les decisions exclusivament en mans dels directors va contra la democratització dels centres educatius.

L’STEI Intersindical ha proposat que la decisió s’aprovàs als claustres, perquè els canvis, perquè siguin efectius, han de tenir la complicitat de les persones que els protagonitzen. De fet, és una demanda compartida per tota la societat la gestió democràtica dels centres educatius.

La nova redacció de les instruccions poden entrar en contradicció amb la Instrucció 4/2017, que preveu que aquesta presa de decisions es reguli al Reglament intern de funcionament del centre, en què participa el claustre.

Els vots en contra de la imposició de la Conselleria han estat de gairebé el 80 % de la part social.