Mesa Sectorial 29N. Oposicions, plantilles

L’STEI ha assistit a la Mesa Sectorial que s’havia convocat el passat dimecres 29 a la Conselleria d’Educació la Direcció General de Personal Docent.

Plantilles

Conselleria ens informa de les noves places consolidades que, en el cas secundària, FP i Règim Especial, arriben al 85%. Al cos de mestres, per la seva banda, se’ns informa del mateix tema en relació amb el cos de mestres (consolidació del 93%). La consolidació de plantilla no assoleix l’objectiu d’abastar el 90% a secundària, FP i Règim Especial.

Quan toca intervenir a l’STEI, el que reclamam és que, per al proper curs, la quota sigui de de 23 h lectives a primària, i a secundària, 18 h i no 19 h. També incloem altres reclamacions que tenen a veure amb davallar a 23 la ràtio dels grups consolidats de fa 3 anys i la creació d’una plaça en plantilla a partir de 8 h i no 9 i la segona a partir de 16 h i no 18 h a secundària. Respecte als EOEP i EAP volem saber quina és la intenció de l’Administració envers els orientadors que hi ocupen places. Continuam manifestant, a més, com ja expressàrem a la mesa del 29 d’octubre, la necessitat de crear la figura d’un +1 a cada línia de primària.

Oposicions

Ha presentat l’Administració la taxa de reposició d’enguany que és de 253 places que, sumades a les 307 deserts de les dues convocatòries anteriors, sumen un total de 560 (no es tracta de les places d'oposicions, que serà de més d'un milenar).

L’STEI ha insistit en la necessitat de reclamar una doble via d’accés (diferenciada per als interins amb experiència, que són els més afectats per la convocatòria d’oposicions, atès les dades que ens presenta Conselleria). Igualment, recordam que el PSOE, quan era a l’oposició, havia votat a favor de proves no eliminatòries en sintonia amb el que diem nosaltres. Insistim que cal garantir un veritable concurs-oposició, que no s’elimini ningú a l’oposició i que, per tant, el concurs sigui real. Sabem quines són les nostres competències autonòmiques i que aquesta no pot decidir el sistema d’accés. No ho obviam.

Se’ns parla de 1144 places a les oposicions d’enguany, que s’hauran de negociar en Mesa Sectorial. L’STEI aprofita per reclamar que la majoria sindical està a favor dels pactes d’estabilitat per als interins i demana als altres sindicats que s’hi sumin. L’Administració autonòmica reconeix que aquest sistema no li agrada però es justifica que són cossos estatals i que això ve marcat des de Madrid.

Finalment, s’informa de les oposicions. Es fan una sèrie de propostes tècniques de millora amb vista al 2020. L’STEI insisteix que l’Administració hauria de tornar les programacions didàctiques, contestar en temps i forma i raonadament les reclamacions, els recursos d’alçada, substituir la lletra de tribunals per un número aleatori i, a partir d’aquí, començar a rodar i, finalment, negociar amb els sindicats les causes d’exclusió dels tribunals.

L’STEI emplaça la Conselleria a convocar una mesa tècnica per determinar els detalls en relació amb les oposicions. Les properes meses que s’esperen són la d’interins i la de convocatòria d’oposicions. També hem reclamat que el Conseller d’Educació obri la negociació per al Segon Acord de Millora de les condicions sociolaborals dels docents amb el benentès que exigim que es compleixin els aspectes no aplicats de l’anterior Acord.

Altres qüestions

Hem volgut fer un primer incís sobre l’Avantprojecte de la Llei d’Educació. Protestam en el sentit que l’avantprojecte no ha passat prèviament per la Mesa i hem denunciat que no es poden limitar les competències de la Mesa Sectorial. No compartim el model lingüístic d’aquesta ni estam d’acord amb perfilar places entre d’altres qüestions. I, sense més dilació, s’aixeca la sessió.