L'STEI denuncia l'endarreriment excessiu en la contractació del professorat interí

La Intersindical calcula que cada docent pot perdre entre 400 i 600 euros.

L'STEI Intersindical denuncia l'excessiu endarreriment que aquest mes de setembre patirà el primer procés d'adjudicacions de professorat interí del curs 2017-2018 que s'incorporaran als seus llocs de feina, de manera majoritària, el proper 8 de setembre.

Aquest fet suposa una greu mancança de la qualitat educativa que tant pregona la Conselleria d'Educació, ja que aquests docents s'incorporaran als centres pocs dies abans de l'inici del curs a la majoria dels nivells educatius, amb molt poc temps per a les tasques de preparació del començament del curs.

L'STEI denuncia, a més del perjudici econòmic que suposa l'endarreriment dels nomenaments del personal interí, el greuge que aquest fet els suposarà a efectes de cotització i còmput dels dies de serveis prestats. També cal considerar que és una dificultat afegida perquè cobrin els dos mesos d'estiu de l'any 2018 si han fet més de 165 dies de feina, tal com recull l'Acord marc signat el mes de setembre de 2015 i ratificat a la Mesa Sectorial d’Educació el mes d’octubre de 2015.

L'STEI lamenta la manca de sensibilitat de la Conselleria d’Educació envers la bona qualitat del nostre sistema educatiu i, d'una manera més concreta, en contra dels interessos del personal interí; i reclama que el procés de substitucions es faci com anys enrere, amb el primer nomenament dels interins substituts en data de 1 de setembre.