Conciliació de la vida laboral i personal

Ho hem aconseguit!

Acord de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del Personal docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest acord afecta al personal docent que treballa per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El personal que a l’entrada en vigor de l’acord, 1 de gener de 2006, gaudexi de les mesures establertes en la normativa anterior (permís de maternitat o paternitat, hora de lactància...), es podrà acollir a la nova regulació, pel temps que li quedi de gaudir.