Drets i retribucions

Recuperam les bestretes

Un any després de recuperar els ajuts per estudis del fons social, es va donant compliment a un altre apartat de l'Acord Marc:

"La Conselleria es compromet a dur a terme distintes accions per recuperar els diversos drets i recursos perduts contemplats en el Decret 5/2012"

Les bestretes estan contemplades en el fons social i ja les podeu tornar a sol·licitar.

Fons social

Ampliació del permís de paternitat a 4 setmanes. Una ampliació insuficient i mal dissenyada

Paternitat PPINA petitA partir de l’1 de gener de 2017 els pares disposen de 4 setmanes de permís de paternitat, tal i com establia la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la duració del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment, i que va quedar suspesa d’aplicació en diferents Disposicions Finals dels Pressuposts Generals de l’Estat des de l’any 2011 fins al 2016, inclòs.

Llegeix més...

Interinitats i IRPF

Si ets interí o interina, probablement t'ha passat, o et passa, que a partir del mes de setembre l'IRPF que t'apliquen a la nòmina experimenta una pujada ben important. A què es deu, això?

Llegeix més...

Descongelació sexennis i equiparació funcionaris interins

Tal com es va aconseguir amb l'Acord Marc, a la nòmina de setembre de 2016 tothom tendrà els sexennis que realment els corresponen. Per un costat, es descongelen a la fi els sexennis i per l'altra, gràcies al camí iniciat amb les sentències guanyades per l'STEI, s'equipara els funcionaris interins als de carrera.

Llegeix més...

Recuperació de les retribucions per incapacitat temporal

Les baixes de 5 dies o més i les malalties greus passaran a tenir una retribució del 100%

A la Mesa Sectorial de dia 20 d’octubre s’ha ratificat l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir el 100% de les retribucions mentre s’està de baixa.

Llegeix més...
Pàgina 3 de 6