Drets i retribucions

La Conselleria pretén negociar tota una carrera professional a quatre dies de les eleccions

L’STEI no accepta ni rentades de cara del Govern Bauzá ni promeses electorals en plena campanya

L’STEI no ha assistit a la Mesa Sectorial amb el director general d’Educació en què s’havia de tractar un únic punt: una suposada “recuperació” dels sexennis dels docents, un complement que està suspès des del mes de juny de 2012.

La Conselleria proposa ara, a pocs dies de les eleccions autonòmiques, la recuperació dels sexennis, tal com ha fet amb els complements del personal sanitari i de serveis generals de la Comunitat autònoma, però canvia les regles del joc d’una manera gens acceptable. Lliga la recuperació d’aquest complement a la imposició d’unes condicions que no s’exigeixen a cap altre col·lectiu.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 5