Paternitat, maternitat i adopció. Canvis importants

A partir de l'1 de gener canvia la normativa que regula la maternitat, la paternitat i l'adopció. L'article 49 de l'EBEP, que ho regula als apartats a, b i c, queda modificat en els següents termes:

2021

Maternitat

16 setmanes.

• Les 6 primeres setmanes continuen essent de gaudi obligatori a continuació del part.
• Les 10 restants es poden gaudir de manera interrompuda, per setmanes, fins que l'infant fa 12 mesos. (Si ambdós treballen)

Paternitat

Passa a ser de 16 setmanes.

• Les 6 primeres setmanes són de gaudi obligatori a continuació del part.
• Les 10 restants es poden gaudir de manera interrompuda, per setmanes, fins que l'infant fa 12 mesos. (Si ambdós treballen)

Per a més informació, adreça't a qualsevol de les nostres seus.