La Conselleria pretén negociar tota una carrera professional a quatre dies de les eleccions

L’STEI no accepta ni rentades de cara del Govern Bauzá ni promeses electorals en plena campanya

L’STEI no ha assistit a la Mesa Sectorial amb el director general d’Educació en què s’havia de tractar un únic punt: una suposada “recuperació” dels sexennis dels docents, un complement que està suspès des del mes de juny de 2012.

La Conselleria proposa ara, a pocs dies de les eleccions autonòmiques, la recuperació dels sexennis, tal com ha fet amb els complements del personal sanitari i de serveis generals de la Comunitat autònoma, però canvia les regles del joc d’una manera gens acceptable. Lliga la recuperació d’aquest complement a la imposició d’unes condicions que no s’exigeixen a cap altre col·lectiu.

Quasi tres anys després de la congelació del reconeixement de nous sexennis, ara, de pressa, la Consellera vol negociar el restabliment d’aquest complement amb un canvi de les condicions i els requisits per a poder-lo rebre que inclou una avaluació, cosa que mai s’havia exigit per al cobrament dels sexennis, ja que és una retribució que lliga anys de feina i formació permanent, segons acord del Consell de Ministres de l’any 1991, quan encara no havien transferit les competències educatives.

La proposta del nou complement que proposa la Conselleria, anomenat de “carrera professional del personal docent públic no universitari”, canvia de manera substancial les condicions i els requisits per al seu cobrament, com la seva vinculació a l’avaluació de la funció docent. A més, limita el seu àmbit d’aplicació de manera exclusiva al professorat funcionari de carrera. Dues qüestions que l’STEI no pot acceptar de cap manera.

A més, l’acord que presenta la Conselleria contempla la recuperació dels sexennis a partir de l’1 d’octubre del 2015, i obvia la sentència que va guanyar l’STEI de reconeixement de tots els sexennis amb efectes retroactius per a tots els docents.

Des de l’STEI hem expressat que no ens prestarem a negociar res durant la campanya electoral, motiu pel qual hem sol·licitat l’ajornament d’aquesta Mesa Sectorial amb el nou Govern que surti elegit després de les eleccions del 24 de maig. També hem manifestat que no acceptarem cap proposta que no inclogui la recuperació íntegre de tot allò que el Govern de Bauzá ens ha retallat en l’àmbit social i en el laboral, com és el complement de tutoria, el de cap de departament, ajuts de fons social, etc.

L’STEI exigeix una negociació real que faci efectiu el retorn de les condicions socials i laborals dels docents d’abans de les retallades, i reclama la recuperació immediata i sense noves condicions dels sexennis suspesos d’ençà de l’aplicació del Decret llei 5/2012 de mesures urgents i de la resta de complements.

 

Ciutat de Mallorca, 20 de maig de 2015