Convocatòries d'especialistes 2020-21

Pot passar que a la llista d'interins no hi hagi persones disponibles d'algunes funcions. En aquest cas, per la necessitat urgent de cobrir les places, es solia convocar una convocatòria d'especialistes, tot minvant els requisists. Les persones que accedien a aquesta borsa i obtenien una plaça, no eren funcionàries interines sinó personal laboral, amb condicions sovint pitjors (per exemple, sense estiu).

També hi ha algunes funcions que només es convoquen com a especialistes, ja que no tenen especialitats assigandes a la llista d'interinitats.

L'existència del procediment urgent fa innecessària la convocatòria d'especialistes en la majoria de casos, ja que precisament, per accedir a aquest procediment no cal tenir tots els requisists per formar part de la llista d'interinitats, ni tan sols formar part de la llista. A més, per altra banda, les condicions del nomenaments que es puguin generar són equivalents als nomenaments de qualsevol funcionari interí.

En qualsevol cas, no hauria de tardar a molt a sortir la propera convocatòria d'especialistes per al curs 2020-21, encara que, a priori, tendrà menys especialitats que les que es convocaven fins el curs 2019-20.