COVID-19

L’STEI considera molt decebedora la reunió amb el Ministeri d’Educació

El Ministeri no contempla cap modificació en l’accés a la funció docent, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Per altra part, el Ministeri ha informat que tampoc no preveu la suspensió de les oposicions i ho lliga a l'evolució de l'estat d'emergència.

Dia 20 de març va tenir lloc una reunió de la Mesa de negociació del Ministeri d’Educació i els sindicats de l’àmbit docent, amb la presència de la Confederació d’STEs, de la qual l’STEI en forma part.

Les oposicions no se suspenen

El primer punt que es va tractar consistí en les mesures de precaució que s’havien pres davant la situació generada per la pandèmia del COVID-19. En aquest sentit, va quedar clar que, de moment, no es suspenen les oposicions. Finalment, tot dependrà de l'evolució de l'estat d'emergència actual.

Seria convenient que qualsevol mesura es prengui de manera homogènia, de manera que ningú no se'n vegi perjudicat.

Sentència del TJUE

El segon punt de l’ordre del dia va ser una proposta de modificació del Reial Decret 276/2007 i, en concret, de la disposició transitòria tercera introduïda pel RD 84/2018, que també modifica el RD 276/2007, per a donar cabuda a l’Acord signat pel ministre Montoro i CCOO, UGT i CSI·F l’any 2017, que permet la convocatòria massiva d’oposicions en què ens trobam en aquests moments. La modificació consisteix simplement en afegir les ofertes públiques d’ocupació que es donin dins el 2020 per a poder respectar l’Acord de 2017.

Llegeix més...

A partir de dilluns, centres completament tancats

La Conselleria ens acaba de comunicar que no és necessari que ningú vagi al centre educatiu mentre duri la crisi sanitària a causa del COVID-19.
Aquesta mesura s'acordarà demà al Consell de Govern. Per tant, a partir de dilluns ningú haurà d'anar al centre.

L'STEI ha dit que també cal protegir els treballadors i treballadores de neteja. Per això ningú hauria d'anar al centre durant un període de seguretat, fins que qualsevol possible rastre de virus en el centre deixi d'estar actiu.

El personal docent no s'ha de desplaçar entre illes

les docents i els docents no estan obligats a desplaçar-se per anar a l'illa a la qual estan destinats. Els docents estam a disposició dels equips directius des del lloc on som en aquest moment i a distància per canals telemàtics.

Només s'han de fer els desplaçaments estrictament necessaris i aquest no ho és.

Confirmat per Conselleria

Exigim mesures de protecció per a la classe treballadora davant l’epidèmia de coronavirus

És evident que l’epidèmia de coronavirus està generant una crisi sanitària que, sense dubte, està tenint un fort impacte en altres aspectes com el laboral, l’econòmic i el social. El problema és que correm el risc de que les conseqüències d’aquesta crisi les acabin pagant, com sempre, els col·lectius més vulnerables i la classe treballadora en el seu conjunt. És per això que exigim dels poders públics que, en aplicació del criteri de l’interès general, s’extremin les mesures de protecció cap a la majoria social.

Pel que fa a la vesant sanitària, caldrà estar a allò que determinin les administracions sanitàries per minimitzar la propagació de la malaltia i, en tot cas, dotar de recursos suficients al nostre sistema sanitari per garantir l’atenció sanitària de la població, tant, preventiva com assistencial. Afortunadament, malgrat els intents del neoliberalisme per liquidar la sanitat pública, seguim tenint un excel·lent sistema sanitari públic i el que és més important, els equips humans que hi treballen que, amb la seva professionalitat i vocació de servei públic, estan demostrant que es pot superar qualsevol circumstància adversa. Des d’aquí el nostre agraïment i reconeixement per la seua tasca anònima.

Per altra banda, cal incidir en les repercussions de l’epidèmia a l’àmbit laboral. És clar que als centres de treball s’hauran d’aplicar mesures preventives fomentant el teletreball i en aquells supòsits que no sigui possible, la protecció dels treballadors i treballadores amb mesures especials d’higiene personal i dels centres de treball. No obstant això, seran inevitables els contagis i els aïllaments preventius dels contactes; per la qual cosa, s’ha de garantir per part dels poders públics, que en aquestes situacions d’incapacitat temporal o de quarantena els treballadors i treballadores han de mantenir el seu lloc de treball i els seus drets retributius íntegres, excloent qualsevol possibilitat de que puguin ser acomiadats al·legant absentisme laboral i qualificant aquestes situacions com a d’incapacitat temporal per contingències professionals.

Ara bé, no podem ignorar que la crisi sanitària, considerada localment o globalment, està tenint un impacte molt negatiu sobre l’activitat econòmica del nostre sistema productiu, que afecta tots els sectors, i alguns especialment. En aquesta situació de reducció de la producció i dels beneficis empresarials, és fàcil caure en la temptació, com així ho reclamen des de la patronal i els sectors financers, d’aplicar mesures de flexibilització i agilització de l’acomiadament individual o col·lectiu amb expedients de regulació de l’ocupació, definitius o temporals. En definitiva, la mateixa recepta que ja es va aplicar amb la crisi econòmica de 2008 i els resultats de la qual són coneguts per tots i totes: xifres d’atur i precarietat laboral sense precedents.

Que aquestes propostes les plantegi la patronal és normal; tal vegada, però, no ho és tant que hi hagi sindicats que donen suport a aquestes reivindicacions, encara que ho adobin amb la garantia del cobrament de subsidis per l’atur sense aplicar períodes de carència, ni que afecti el temps de cotització a efectes de posteriors situacions d’atur. Entenem que no es tracta només de protegir socialment la situació d’atur, sinó, també, de garantir el control públic en els acomiadaments col·lectius i que no hi haurà una cisa en les condicions laborals de futures relacions laborals.

És per això que l’STEI Intersindical considera que ha de ser una prioritat dels poders públics mantenir l’ocupació, articulant un sistema d’ajudes directes a les empreses en crisi pel manteniment de l’ocupació i vincular qualsevol altre tipus d’ajuda a aquesta condició, sempre amb criteris objectius i contrastats.

Per acabar, no podem obviar que també caldrà articular tota una sèrie de mesures de caire social que ajudar als col·lectius més vulnerables com les persones majors i els menors, reforçants els sistemes d’ajuda domiciliària a la gent gran i ajudes a les famílies per atendre als menors no escolaritzats forçosament, així com flexibilitzar la jornada laboral per poder fer-la compatible amb la conciliació de la vida familiar en aquestes circumstàncies tan particulars.

Per l’STEI Intersindical la situació actual és una situació d’emergència sanitària, laboral, econòmica i social que afecta tots els àmbits de la societat i que requerirà la intervenció de l’Estat i de la resta d’Administracions Públiques per assegurar la superació de la crisi i minimitzar en allò possible els seus efectes. És per això que exigim dels poders públics que intervenguin sense complexos i que ho facin pensant en el conjunt de la societat; sense oblidar, però, que la majoria social està representada per la classe treballadora i no per les elits econòmiques i financeres.

Les Juntes de Personal Docent no Universitari acorden paralitzar tota l’activitat laboral en els centres docents

Acorden que els equips directius no assisteixin als centres mentre duri l’estat d’alarma

Les Juntes de Personal Docent no Universitari de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera han comunicat fa uns minuts el tancament dels centres educatius, en base als articles 14 i 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquesta mesura és d'aplicació immediata.

L'autoritat laboral té 24h per anul·lar o ratificar la mesura.

Llegeix més...

L’STEI demana que no s’obligui el professorat a anar als centres durant la suspensió de les classes

L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació que el professorat dels centres públics i dels privats concertats no hagi d’assistir als centres educatius mentre duri la suspensió de els activitats lectives a partir del proper dilluns dia 16 de març. En aquest sentit, ha sol·licitat una reunió urgent amb els representants de les treballadores i els treballadors de l’ensenyament per a analitzar i acordar les mesures més adients per a contenir els efectes de contagi del COVID-19.

Per al sindicat, la decisió de fer assistir els docents als centres no és prou encertada , ja que no havent-hi alumnes no hi cap avantatge operatiu significatiu i, a més, suposa un risc que el professorat no pot assumir, que es veu agreujat després d’haver-se donat alguns casos de persones contagiades en algun centre escolar de les Illes Balears.

L’STEI Intersindical considera incongruent que les mateixes autoritats que veuen una situació de risc en el normal desenvolupament de l’activitat lectiva, no tenguin aquesta mateixa valoració per a les activitats que el professorat ha de dur a terme en les escoletes, escoles, instituts, Facultats i Escoles. En molts casos els claustres d’aquests centres estan formats per desenes de persones que arriben a superar el centenar en parlar dels més grossos. És evident, per tant, que aquest fet comporta riscos de contagi i, a més, no s’exerceix la prevenció i el control necessari davant l’expansió del virus.

Per aquests motius, l’STEI Intersindical ha sol·licitat la convocatòria urgent de la Mesa Sectorial d’Educació per a tractar i negociar les mesures que s’han de prendre per a fer front a aquesta situació d’emergència sanitària i evitar el col·lapse que es podria produir.

Palma, 13 de març de 2020  

Pàgina 6 de 7