COVID-19

Carta al secretari d'Estat d'Educació sobre les instruccions del 3r trimestre

L'STES, la confederació estatal de què forma part l'STEI Intersindical, ha adreçat aquesta carta al secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiara, en què es reclama la seguretat jurídica necessària tant pel que fa en aquest darrer trimestre escolar com per al curs que ve.


Sr. Alejandro Tiana, Secretari d'Estat d'Educació.

La Confederació de STEs-intersindical vol transmetre-li, mitjançant el present escrit, el seu malestar per la manera com s'han gestat els Acords per al desenvolupament del tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021. Aquesta organització és conscient de les dificultats de tota mena que les diferents Administracions educatives, començant pel mateix Ministeri, estan trobant per gestionar l'educació en el context d'un estat d'alarma. Ara bé, i precisament per això, aprovar una sèrie de mesures que tenen a veure amb l'essència de l'activitat lectiva, així com amb l'organització del final i el començament del curs escolar, hauria d'haver-se fet amb la participació de les organitzacions sindicals que representam un dels actors principals del fet educatiu, és a dir: els i les docents.

Llegeix més...

L’STEI força la convocatòria de la Paritària de salut laboral dels docents, davant la situació d’emergència de la COVID-19

L’STEI Intersindical va forçar la convocatòria dels delegats i de les delegades de prevenció de riscs laborals del personal docent, desprès d’insistir-hi de manera reiterada. Finalment, divendres dia 17 d’abril va tenir lloc una reunió extraordinària de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals del Personal Docent de les Illes Balears. Els temes a tractar estaven relacionats amb la pandèmia provocada per la COVID-19 i, més concretament, al voltant d’aquestes qüestions: dades sobre la incidència de la COVID-19 entre el personal docent, l’organització de la feina durant aquest temps de confinament a causa de la pandèmia i la planificació del retorn al treball presencial després del confinament.

Llegeix més...

L’STEI denuncia l’ambigüitat de les instruccions, la seva manca de consens i l’oblit de l’etapa d’infantil

L’STEI Intersindical expressa el seu malestar i desacord per la manera com s’han elaborat les instruccions per al desenvolupament i l’avaluació del darrer trimestre, que es varen publicar al BOIB dissabte passat; sense comptar amb les aportacions del professorat i sense haver-se tractat a la Mesa Sectorial d’Educació, tal com prescriu la normativa vigent, ja que afecten les seves condicions laborals.

El sindicat considera, des d’un punt de vista general, que les instruccions publicades carreguen d’una excessiva burocràcia la tasca dels docents, que es veu obligat a fer un replantejament accelerat de les programacions didàctiques, i descuiden la part emocional de l’ensenyament, en una situació tan complexa per a molts infants i joves i les seves famílies.

Llegeix més...

La salut dels docents és el primer

D’ençà que ens hem vist afectats per la COVID-19, l’STEI Intersindical ha fet mans i mànegues per a preservar la salut del professorat de les Illes Balears.

Des del desembre de 2019 tenim la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent, que és un comitè de seguretat i salut intercentres per a totes les illes, en la qual hi estan representats, a parts iguals, els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals del professorat i els representants de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

El passat 17 de març l’STEI Intersindical, com a membre de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent, va sol·licitar a la presidenta de la Paritària, càrrec que ostenta la directora general de Personal Docent, que de manera urgent la convocàs, davant els efectes preocupants de la COVID-19 sobre el col·lectiu docent. Encara s’espera resposta a aquesta petició.

Llegeix més...

Posar la vida per davant del lucre

Avui més que mai exigim el desbloqueig que pateix el poble cubà, assetjat des de fa dècades

La pandèmia de la COVID-19 no respecta fronteres, ni gènere, ni tampoc pertinença a cap grup social. Provoca la mort de milers de persones en el planeta i ha creat un estat de commoció social, política i econòmica poques vegades vist. La República de Cuba no ha dubtat ni un moment a enviar el seu personal sanitari per a fer front a la pandèmia, amb un gran gest d’humanitat, des de la primera línia de treball, als llocs més diversos del món, sense distingir ideologies ni creences.

Llegeix més...

Instruccions complementàries per a l'avaluació (Covid-19)

Dia 18 d'abril s'han publicat al BOIB les instruccions per a l'avaluació a causa de la COVID-19.

Pàgina 4 de 7