COVID-19

Instruccions complementàries per a l'avaluació (Covid-19)

Dia 18 d'abril s'han publicat al BOIB les instruccions per a l'avaluació a causa de la COVID-19.

Les Juntes de Personal Docent no Universitari acorden paralitzar tota l’activitat laboral en els centres docents

Acorden que els equips directius no assisteixin als centres mentre duri l’estat d’alarma

Les Juntes de Personal Docent no Universitari de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera han comunicat fa uns minuts el tancament dels centres educatius, en base als articles 14 i 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquesta mesura és d'aplicació immediata.

L'autoritat laboral té 24h per anul·lar o ratificar la mesura.

Llegeix més...

El personal docent no s'ha de desplaçar entre illes

les docents i els docents no estan obligats a desplaçar-se per anar a l'illa a la qual estan destinats. Els docents estam a disposició dels equips directius des del lloc on som en aquest moment i a distància per canals telemàtics.

Només s'han de fer els desplaçaments estrictament necessaris i aquest no ho és.

Confirmat per Conselleria

La Conselleria de Treball tomba la mesura de les juntes de personal de protegir els equips directius

La Conselleria de Treball acaba de comunicar que no veu necessari protegir els equips directius deixant-los fer feina des de casa i els obliga a anar als centres.

L'STEI considera que l'obligació imposada per la Conselleria d'Educació -i ara ratificada per Treball- és imprudent: havent-hi una pandèmia per COVID-19 no té cap sentit haver d'anar a obrir els centres perquè, bàsicament, el personal de neteja faci la seva feina. Sense alumnes, ni el servei de neteja és imprescindible ni tampoc la presència dels equips directius. La informació que dóna el ministeri de Sanitat apunta a que la crisi sanitària s'accentuarà; de cada vegada es posa més èmfasi en evitar desplaçaments innecessaris i en només mantenir oberts els serveis i recintes imprescindibles. Mantenir obertes escoles i instituts sense alumnes no es pot considerar una necessitat imprescindible. Reclamam seny a la Conselleria i una rectificació.

Llegeix més...

A partir de dilluns, centres completament tancats

La Conselleria ens acaba de comunicar que no és necessari que ningú vagi al centre educatiu mentre duri la crisi sanitària a causa del COVID-19.
Aquesta mesura s'acordarà demà al Consell de Govern. Per tant, a partir de dilluns ningú haurà d'anar al centre.

L'STEI ha dit que també cal protegir els treballadors i treballadores de neteja. Per això ningú hauria d'anar al centre durant un període de seguretat, fins que qualsevol possible rastre de virus en el centre deixi d'estar actiu.

L’STEI considera molt decebedora la reunió amb el Ministeri d’Educació

El Ministeri no contempla cap modificació en l’accés a la funció docent, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Per altra part, el Ministeri ha informat que tampoc no preveu la suspensió de les oposicions i ho lliga a l'evolució de l'estat d'emergència.

Dia 20 de març va tenir lloc una reunió de la Mesa de negociació del Ministeri d’Educació i els sindicats de l’àmbit docent, amb la presència de la Confederació d’STEs, de la qual l’STEI en forma part.

Les oposicions no se suspenen

El primer punt que es va tractar consistí en les mesures de precaució que s’havien pres davant la situació generada per la pandèmia del COVID-19. En aquest sentit, va quedar clar que, de moment, no es suspenen les oposicions. Finalment, tot dependrà de l'evolució de l'estat d'emergència actual.

Seria convenient que qualsevol mesura es prengui de manera homogènia, de manera que ningú no se'n vegi perjudicat.

Sentència del TJUE

El segon punt de l’ordre del dia va ser una proposta de modificació del Reial Decret 276/2007 i, en concret, de la disposició transitòria tercera introduïda pel RD 84/2018, que també modifica el RD 276/2007, per a donar cabuda a l’Acord signat pel ministre Montoro i CCOO, UGT i CSI·F l’any 2017, que permet la convocatòria massiva d’oposicions en què ens trobam en aquests moments. La modificació consisteix simplement en afegir les ofertes públiques d’ocupació que es donin dins el 2020 per a poder respectar l’Acord de 2017.

Llegeix més...
Pàgina 4 de 6