Fer feina amb garanties

Els delegats de prevenció de riscs laborals dels docents de l’STEI han demanat equips de protecció individual adequats per al col·lectiu de mestres d’ensenyament infantil. Ens referim a màscares FFP2, ja que els infants menors de 6 anys no estan obligats a dur-ne tenint en compte que encara són petits. En la tasca que amb ells desenvolupa aquest col·lectiu, hom difícilment podrà respectar les distàncies de seguretat. També s’ha exigit que es garanteixi una provisió periòdica de màscares i altres materials de protecció per als treballadors ja que no es pot fer feina ni un dia sense la protecció adequada dins els centres si es vol contenir la propagació de la Covid-19.