Anar al servei de prevenció no condicionarà la presa de possessió per al curs 2020-2021

Anar al servei de prevenció no condicionarà la presa de possessió per al curs 2020-2021

Tothom que sigui considerat treballador especialment sensible (TES) hauria de sol·licitar un informe al Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Amagar aquest fet no fa cap sentit i és totalment temerari. Heu de saber que res d'això té cap conseqüència negativa en relació amb la feina.

Sigui quina sigui la conclusió d'aquest informe, no afectarà, en cap cas, la presa de possessió per al curs 2020-21. La casella que fa referència a la "incapacitat per impartir docència" que s'ha de marcar a l'hora de prendre possessió es refereix a la pròpia capacitat per desenvolupar les tasques docents, no al fet que les condicions del centre siguin de risc per a nosaltres, que és el que pot dictar l'informe de riscs laborals.

Si el 2020-21 hi segueix havent-hi risc amb el mateix sentit, el servei de prevenció haurà de fer un nou informe amb la nova situació, ja que es tractarà d'un nou nomenament, però en cap cas ningú deixarà de prendre possessió per aquest motiu.