L’STEI denuncia l’ambigüitat de les instruccions, la seva manca de consens i l’oblit de l’etapa d’infantil

L’STEI Intersindical expressa el seu malestar i desacord per la manera com s’han elaborat les instruccions per al desenvolupament i l’avaluació del darrer trimestre, que es varen publicar al BOIB dissabte passat; sense comptar amb les aportacions del professorat i sense haver-se tractat a la Mesa Sectorial d’Educació, tal com prescriu la normativa vigent, ja que afecten les seves condicions laborals.

El sindicat considera, des d’un punt de vista general, que les instruccions publicades carreguen d’una excessiva burocràcia la tasca dels docents, que es veu obligat a fer un replantejament accelerat de les programacions didàctiques, i descuiden la part emocional de l’ensenyament, en una situació tan complexa per a molts infants i joves i les seves famílies.

Tampoc no diuen d’una manera clara si es pot avançar contingut o no, com s’han d’impartir els ensenyaments del trimestre ni com s’han d’avaluar; una situació que crea molta inseguretat i angoixa entre el professorat. Unes instruccions elaborades des d’una perspectiva eminentment tecnocràtica i que passen per alt molts aspectes de la formació integral del nostre alumnat, i que són presoneres d’un model d’ensenyament basat únicament en els continguts i el compte de resultats.

L’STEI Intersindical considera que un dels punts més greus de les instruccions és que els directors i directores han de supervisar les modificacions de les programacions dels docents i dels distints departaments didàctics i professionals, una potestat que no els atribueix el Reglament Orgànic de Centre i que és un atac gravíssim a la llibertat de càtedra del professorat i a l’autonomia pedagògica dels departaments, a més d’un flagrant incompliment de la jerarquia normativa.

Una altra de les mancances que l’STEI Intersindical denuncia és que no hi ha unes instruccions específiques per al segon cicle d’infantil, que està incorporat a les de l’educació primària. Des del sindicat es reclama que aquesta etapa educativa ha de disposar d’unes instruccions pròpies, a causa de la seva especificitat i del caràcter globalitzador del seu procés d’ensenyament i aprenentatge.  

Tal com va anunciar fa unes setmanes, l’STEI Intersindical sol·licita que hi hagi una reducció de les ràtios, acompanyada d’una millora en les infraestructures, un augment de la dotació del personal de suport, un reforçament dels departaments d’orientació i d’aquests professionals en els centres d’infantil i primària; així com també l’obertura dels centres fora del seu horari lectiu per a aquell alumnat que no disposi a la seva llar dels equipaments tècnics necessaris, una vegada es permeti el retorn a les aules de manera presencial.

L’STEI Intersindical considera imprescindible garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat de les Illes Balears i que, com a conseqüència dels efectes de la crisi sanitària, no es torni penalitzar els col·lectius més vulnerables amb el greuge afegit d’una crisi educativa.

Finalment, en l’àmbit estatal la Confederació d’STEs, de la qual forma part l’STEI Intersindical, ha demanat al Ministeri d’Educació quina ha de ser la base legal que s’hauria de modificar de la LOMCE i el seu desplegament per a donar garanties al professorat per poder dur a terme la flexibilització dels criteris a l’hora d’avaluar i decidir sobre la titulació de l’alumnat.

Palma, 21 d’abril de 2020