La salut dels docents és el primer

D’ençà que ens hem vist afectats per la COVID-19, l’STEI Intersindical ha fet mans i mànegues per a preservar la salut del professorat de les Illes Balears.

Des del desembre de 2019 tenim la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent, que és un comitè de seguretat i salut intercentres per a totes les illes, en la qual hi estan representats, a parts iguals, els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals del professorat i els representants de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

El passat 17 de març l’STEI Intersindical, com a membre de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent, va sol·licitar a la presidenta de la Paritària, càrrec que ostenta la directora general de Personal Docent, que de manera urgent la convocàs, davant els efectes preocupants de la COVID-19 sobre el col·lectiu docent. Encara s’espera resposta a aquesta petició.

Per aquest motiu, davant les orelles sordes de la presidència de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent, els comitès de Seguretat i Salut de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera del professorat han demanat a la presidència d’aquests comitès, ostentada per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, que convoqui telemàticament de manera extraordinària els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals per a abordar els aspectes de la COVID-19 que afecten la salut del professorat. Cada comitè ha concretat els següents ordres del dia:

Ordre del dia proposada a Mallorca és:

 • Informe de malalties que ja hagin causat baixes laborals.
 • Organització del treball en temps de pandèmia.
 • Teletreball dels docents; pautes saludables per a treballar millor des de casa.
 • Mesures per a superar el confinament i la pressió psicològica dels docents.
 • Treball presencial dels equips directius i exposició al virus pel fet de tenir contacte directe amb les famílies. Tasques encomanades en contradicció amb el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març.
 • Retorn al treball presencial després del confinament: planificació.
 • Mesures per a preservar la salut de les persones opositores i de les que integren els tribunals.

Ordre del dia proposada a Menorca és:

 • Informe de malalties que ja hagin causat baixes laborals.
 • Organització del treball en temps de pandèmia.
 • Teletreball dels docents; pautes saludables per a treballar millor des de casa.
 • Mesures per a superar el confinament i la pressió psicològica dels docents.
 • Treball presencial dels equips directius i exposició al virus pel fet de tenir contacte directe amb les famílies. Tasques encomanades en contradicció amb el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març.
 • Retorn al treball presencial després del confinament: planificació.

Ordre del dia proposada a Eivissa i Formentera és:

 • Informe de malalties que ja hagin causat baixes laborals.
 • Organització del treball en temps de pandèmia.
 • Teletreball dels docents; pautes saludables per a treballar millor des de casa.
 • Mesures per a superar el confinament i la pressió psicològica dels docents.
 • Treball presencial dels equips directius i exposició al virus pel fet de tenir contacte directe amb les famílies. Tasques encomanades en contradicció amb el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març.
 • Retorn al treball presencial després del confinament: planificació.

Encara no tenim resposta. En tenir més informació la compartirem amb tots vosaltres.

 

Per a l’STEI Intersindical, la salut del col·lectiu docent és el més important!

 

Palma, 10 d'abril de 2020