Instruccions complementàries per a l'avaluació (Covid-19)

Dia 18 d'abril s'han publicat al BOIB les instruccions per a l'avaluació a causa de la COVID-19.