Comissions de serveis

Comissions de serveis 2015-16

Resolució del director general d’Educació i Cultura de 26 de maig de 2015 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2015-2016 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licituds
del 29 de maig al 5 de juny, ambdós inclosos

>> Accés al tràmit << <<

Llistes d'admesos i exclosos

Adjudicacions

Pàgina 4 de 6