Internacional

L’STEI defensa l’estabilitat dels funcionaris interins i dels llocs de treball. Mesa sectorial de 11 de març

Les bases aprovades reforcen el pacte d’estabilitat del professorat interí pels cursos 2017-2017 i 2017-2018

A la Mesa Sectorial d’avui, s’han aprovat les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí pels propers cursos 2016-2017 i 2017-2018, tal com reclamava l’STEI.

L’única referència que queda del curs 2018-2019, és el compromís de negociar un nou barem més equilibrat entre la formació i l’experiència docent prèvia i d’establir mecanismes que permetin l’estabilitat del professorat als centres educatius.

Llegeix més...

L’STEI defensa l’estabilitat dels funcionaris interins i dels llocs de treball

No a la vinculació entre oposicions i llistes d’interinitats

Barems on l’experiència docent i la formació siguin els mèrits a acreditar

La Conselleria ens va lliurar dilluns dia 7 de març el segon esborrany de les bases d’interintats.

Des del primer esborrany, les bases han patit canvis importants, alguns relacionats amb aquelles consideracions que, al nostre parer, eren més lesives per als interessos del col·lectiu.

Llegeix més...

Suport al professor d'educació física de l'IES Pau Casasnovas

IES Pau Casasnoves

Des del sindicat STEI volem donar tot el nostre suport al professor d’Educació Física de l’IES Pau Casesnoves d’Inca que ha estat denunciat recentment per una família del centre arran d’un problema sorgit durant una sessió de la seva assignatura.

El nostre suport també el volem fer extensiu, així mateix, a tot l’equip docent d’aquest centre.

Pàgina 1 de 3