L'STEI reclama la convocatòria urgent d’una mesa sectorial amb la presència del conseller d’educació.

sol.licitud convocatoria

L’STEI Intersindical ha registrat una instància en què demana la convocatòria urgent d’una Mesa Sectorial, amb la presència del conseller d’Educació i Universitat, Martí X. March, per a la negociació dels punts de l’Acord marc que segons el calendari subscrit pertoquen.

Per una banda, allò referent a la percepció de les retribucions en cas de situació d’incapacitat temporal (IT) per al personal docent de la Conselleria d’Educació i Universitat; i també pel que fa a la negociació de la reducció de les tres hores lectives per al col·lectiu de docents majors de 55 anys.

En relació a l’apartat de la reducció de ràtios, l’STEI ha reclamat, una vegada més, el compliment rigorós del que recull l’Acord pel que fa a la rebaixa de les ràtios dels grups de 4t d’infantil  a 20 alumnes/grup per mitjà de desdoblaments de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització. Pel que fa a aquest punt de l’Acord, el sindicat sol·licita que, per a poder assolir el nombre d’alumnes que el document signat fixa, es compti en tot moment amb el consens pertinent i necessari dels centres docents, dels seus equips directius i del claustre de professorat.

L’STEI ha demanat també el màxim d’informació en relació a l’establiment de quotes per al curs 2016-2017, així com pel que fa a la previsió dels espais que seran necessaris per a desdoblar aquelles aules amb un nombre d’alumnes per damunt de les xifres que estableix l’Acord.