L’STEI defensa l’estabilitat dels funcionaris interins i dels llocs de treball. Mesa sectorial de 11 de març

Les bases aprovades reforcen el pacte d’estabilitat del professorat interí pels cursos 2017-2017 i 2017-2018

A la Mesa Sectorial d’avui, s’han aprovat les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí pels propers cursos 2016-2017 i 2017-2018, tal com reclamava l’STEI.

L’única referència que queda del curs 2018-2019, és el compromís de negociar un nou barem més equilibrat entre la formació i l’experiència docent prèvia i d’establir mecanismes que permetin l’estabilitat del professorat als centres educatius.

Procediment contradictori

Desapareix definitivament

Oposicions

La vinculació entre les oposicions i les llistes també desapareix al redactat final d’aquestes bases.

Baremació

La redacció definitiva només parla d’un barem equilibrat i s’ha eliminat qualsevol menció a incloure les oposicions com un nou ítem a baremar.

Per l’STEI, els barems ha de ponderar l’experiència docent i la formació.

Tutorització

Es mantén a 30 dies al mateix centre. S’inclou l’avaluació de la tutorització que, en els casos desfavorables haurà de comptar amb un informe de la direcció del centre avalat pel departament d’inspecció educativa, a tal efecte la directora general de personal docent ha d’emetre una resolució que es negociarà a la mesa sectorial i en la qual hem reclamat que es garanteixin tots els drets a les persones objecte d’aquest informe, amb assessors de les organitzacions sindicals.

Malgrat això encara hi ha algunes qüestions que no són recollides a la redacció definitiva i que l’STEI continuarà negociant amb la possibilitat que es recullin a les convocatòries específiques.

Són, entre d’altres:

  • Adjudicacions cremallera. És a dir, la possibilitat d’intercalar places de diferents cossos a l’adjudicació de places.
  • La reserva de llocs de feina a la llista a places reservades per a persones amb discapacitat. En aquest punt reclamam un tractament similar a les persones majors de 55 anys i amb més de 10 anys d’experiència docent
  • Equiparació dels drets dels funcionaris interins als dels funcionaris de carrera (assumptes propis, serveis especials…)
  • Possibilitat d’avançar el cobrament de l’estiu dels interins amb 165 dies de feina, previst pel 2018 a l’acord Marc.

STEI Intersindical

Ciutat de Mallorca, 11 de març de 2016