L’STEI defensa l’estabilitat dels funcionaris interins i dels llocs de treball

No a la vinculació entre oposicions i llistes d’interinitats

Barems on l’experiència docent i la formació siguin els mèrits a acreditar


La Conselleria ens va lliurar dilluns dia 7 de març el segon esborrany de les bases d’interintats.

Des del primer esborrany, les bases han patit canvis importants, alguns relacionats amb aquelles consideracions que, al nostre parer, eren més lesives per als interessos del col·lectiu. Cal destacar-ne les següents:

Procediment contradictori

L’STEI el considera inadmissible i el segon esborrany ja no l’inclou. Aquest és una mecanisme de sanció per als professors molt més ràpid que l’obertura d’un expedient per part d’inspecció educativa. A més, rebutjam qualsevol procediment sancionador que no estigui regulat per la normativa actual.

Oposicions vinculades a les llistes d'interinitats

El primer esborrany pretenia crear un ordre preferent a la llista d'interins vinculat a les oposicions. L’STEI va expressar el seu desacord frontal al fet de lligar les llistes d’interinitats amb les proves que se superin a les oposicions. Això tampoc apareix ja en el segon esborrany.

Baremació

El primer esborrany que la Conselleria va presentar establia que a partir del curs 2018-2019 l’experiència docent comptaria un màxim del 55%. El darrer esborrany només parla d’un barem equilibrat i s’ha eliminat qualsevol menció a incloure les oposicions com un nou ítem a baremar.

Per l’STEI, els barems ha de ponderar l’experiència docent i la formació.

Tutorització

Augmentaven a 60 els dies per a la tutorització. Això és una altra qüestió que l’STEI rebutjava frontalment i que finalment es mantindrà en els 30 dies.

 

Malgrat això encara hi ha algunes qüestions que no són recollides al segon esborrany i que l’STEI continuarà negociant. Són, entre d’altres:

  • La reserva de llocs de feina a la llista a places reservades per als discapacitats.
  • Adjudicacions cremallera. És a dir, la possibilitat d’intercalar places de diferents cossos a l’adjudicació de places.
  • Equiparació dels drets dels funcionaris interins als dels funcionaris de carrera (assumptes propis, serveis especials…)

Tampoc hem acceptat cap tipus de referència a cursos posteriors a la vigència del Pacte d’estabilitat per als professors interins. Les bases haurien de ser per als dos anys de pacte que queden, amb independència que paral·lelament es comencin a negociar unes noves bases pel curs 2018-19.